Sykkelgruppa
Bli medlem
   - Medlemsinfo
   - Giro medl.kont. 2016
   - Giro medl.kont. 2017
Om IFK
      - protokollar
Spørjetevling
Klypeposten
Eigne arrangement
    
Trongjo Ned
          Trongjo Ned 1983-2010
    -  Bjørkeklubben Over

   
Etne Løpsfestival
    -  Fjordalangs
    Langs Åkrafjorden
    -  Hålandshovda é toppen
    -  Klypekarusellen
    -  Hoppcupen
Omtalar/referat
Fjellgruppa
     -  Nuteringar
     -  Alle 30
     - Turframlegg
Terminliste/Innbydingar
Resultatlister
Treningstider
Fjordaposten
Fjordkaféen
Biletarkiv
Arkiv
   
 
 
 
 
 

Klypekarusellen 2018
Trongjo Opp
Bjørkeklubben Over Trongjo Ned

 17. mars
   2. april
 21. april

Kl.
Kl.
Kl.
Frammøte 1/2 t før start nede ved Stordalsvatnet
Frammøte 1/2 t før start i kryss E134/Frette
Frammøte 1/2 t før start nede ved Stordalsvatnet

Andre løp i 2018

Langs Åkrafjorden  25. aug Kl. Frammøte Tjelmeland

Holmenkollstafetten med IFK 4.-6. mai

 

 

Dato for Trongjo ned er endra til 21. april.
(11.03.18)

Auastadlia Opp - Proconklatringa 31. august er diverre avlyst grunna få deltakarar.
(28.08.17)

Resultatliste for Langs Åkrafjorden er lagt ut
Artikkel i Kondis om Susanne Wigene
Resultat løpsklasse
Deltakarliste sykkel
Deltakarliste tur
Oppdatert (25.08.17)

Innbyding til Proconklatringa 31. august er lagt ut
Dette er ei utfordring me håpar mange vil ta. Det er god veg oppover lia og ikkje teknisk vanskeleg, men det er bratt. Snitt på 12%. Parti på 15-20%. Brattast 22%.
Påmelding via EQ-timing innan søndag 27. august kl. 20.00
Les meir på sykkelsida (02.08.17)

Då er det klart for Litledalsvatnet Rundt 11. juni
Sykkelrittet/turen høver for alle. Fint for barnefamiliar. Valfritt om du vil sykla 1, 2 eller 3 rundar. Kvar runde er 7,5 km. Sykkelrittet vert arrangert som trimritt utan tidtaking.
Diplom til alle som fullfører. Medalje til alle under 12 år.
Start frå kraftstasjonen i Litledalen kl. 13. Påmelding 1/2 time før start.
Vel møtt!
Les meir (05.06.17)

Klypeløpet 2. mai kl. 1800
Minnar om Klypeløpet tysdag 2. mai kl. 18
Les meir (01.05.17)

Trongjo Ned 30. april kl. 1400
Minnar om Trongjo ned på søndag.
Så går det slag i slag med Klypeløpet på tysdag.
Les meir (28.04.17)

Klypeløpet - ny dato
Grunna konfirmasjonsfeiring på Sævareid & Stordalen Grendahus 6. mai, vert Klypeløpet flytta til tysdag 2. mai kl. 18.00
(14.04.17)

Innbyding til Trongjo opp er lagt ut.
Klypetussen er 35 år 2. april. Løpet er eit jubileumsløp med fest etterpå i Stordalen og Sævareid Grendahus.
Les meir (31.03.17)

Ekstraordinært årsmøte 23. mars
IF Klypetussen kallar med dette inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 23. mars kl. 1930 i Sævareid og Stordalen Grendahus.
Det ordinære årsmøtet greidde ikkje å setja saman eit styre for IFK.

Det vert difor kalla inn til ekstraordinært årsmøte.
Innkalling er sendt på epost til alle medlemmer som me har e-postadressa til. I tillegg vert det sendt innkalling til alle husstandar i grendene Håland, Frette og Kyrping. Har du ikkje fått innkalling, kan du ta kontakt med styret på epost: klypetussen.l
eiar@gmail.com eller på mobiltlf. 90671692.
Eit idrettslag kan ikkje driva utan eit hovudstyre, så det er viktig at me får eit styre på plass i årsmøtet.
Alle betalande medlemmer har stemmerett. Eksisterane medlemmer må ha betalt medlemskontingent for 2016. Nye medlemmer må vera innmelde innan 16. mars. Ta i så fall kontakt via e-pstadressa over eller
mobilnr.

Vel møtt!
(03.03.17)

 

IF Klypetussen  ynskjer alle medlemmer og samarbeidspartar ei god jul
og eit godt nyttår!
(24.12.2016)

Siste nr av Klypeposten er lagt ut.
Kan lesast her dersom du ikkje har fått i posten.
Les meir (24.12.2016)

Proconklatringa - Auastadlia Opp avlyst!
P.g.a. for få påmelde må me diverre avlysa rittet.
Noko av grunnen til få påmelde er nok kollisjon med andre ritt.
Me får koma sterkare attende neste år.
(25.08.16)

Då er det klart for Proconklatringa - Auastadlia Opp 27. august
Tek du utfordringa?
Rittet er for gutar og jenter 15 år og eldre.
Påmelding for M/K 15-16 her
Påmelding for M/K 17 år og eldre her
Les meir (22.08.16)

Då er det klart for Etne Sparebank Tempo 18. august i Litledalen.
Rittet er for jenter og gutar frå 10 år og opp til veteranar.
Rittet har status som Masters Ranking for klassane M/K 30 pr og eldre.
Løypa går på fylkesvegen i Litledalen. God veg med lite trafikk.
Påmelding innan 16. august kl. 18.
Første start kl. 18.30
Les meir (04.07.16)

3. september er det klart for Langs Åkrafjorden
Etne skulekorps spelar i start- og målområdet.

Frå Kyrping Kro & Bensin på gamlevegen til Åkrafjordtunet
11 vakre km som du kan gjennomføra på beina eller på sykkelen.
I tillegg er det rulleskirenn t/r Teigland - Rafdal.
Start:
- Tur / sykkel kl. 11.00
- Løp             kl. 13.00
- Rulleski       kl. 12.30

Påmelding frå kl. 10.30
Les meir (Oppdatert 13.08.16)

MCE-tur Litledalsvatnet Rundt på sykkel søndag 12. juni kl. 1300 - oppdatering
Rittet vert også i år arrangert som trim/familieritt.
Rittet går på fine vegar rundt Litledalsvatnet med liten trafikk.
Vonar mange vil nytta høve til ein fin sykkeltur.
Du vel sjølv om du vil sykla 1, 2 eller 3 rundar rundt vatnet.
Det vert diverre ikkje turklassar og aktive klassar M/K 11-16.
Innbyding (07.06.16)

Klypeposten nr 1-2016 er lagt ut
Les meir (07.06.16)

Giro for medlemspengar 2016 er lagt ut
Kan lastast ned her
(19.05.16)

Søndag 22. mai kl. 15 er det klart for Klypeløpet.
Frammøte Stordalen & Sævareid grendahus
Løpet går på grusveg og gras/sti.
Start kl. 15 for trim/tur, kl 15.30 for løparar og miniklypen.
Kl. 16 er det barneløp over skuleplassen.
Etter løpet er det sal av grillmat, diplom og trekking av premiar.
Alle er velkomne!
Les meir (17.05.16)

 

Oppdatert resultatliste frå Bjørkeklubben Over.
Dette var tredje løpet i Klypekarusellen. Endeleg godt vér. Det var til saman 79 deltakarar i karusellen. Samanlagt vinnarar var Jorunn Hagesæter, TorvastadIL i kvinneklassen og Ørjan Løhaugen, IFK i herreklassen. Me gratulerer!
Les flott omtale av løpet i Kondis
Resultat finn du på
https://www.facebook.com/klypetussen/
(26.04.2016)

Minnar om Bjørkeklubben Over 24. april kl. 1500
Byrjar med barneløp kl. 1500, Trim/tur kl. 1510 og løpsklasse kl. 1530
Les meir på
https://www.facebook.com/klypetussen/
Vel møtt!
(16.04.16)

Resultat frå Trongjo Ned er lagt ut
Les meir på https://www.facebook.com/klypetussen/

Ny dato for Langs Åkrafjorden laurdag 3. september
P.g.a. diverse arrangementskollisjonar, har me måtta flytta Langs Åkrafjorden til 3. sept.
(12.04.16)

Minnar om Trongjo Ned torsdag 14. april.
- Barneløp kl. 1900 - omlag 400 meter
- Trim/tur kl. 1910
- Løpsklasse kl. 1930
Vel møtt!
Les meir på
https://www.facebook.com/klypetussen/
(03.04.16)

Feil på heimesida. Følg IFK på: https://www.facebook.com/klypetussen/

Resultatliste frå første løp i Klypekarusellen - Trongjo Opp er lagt ut.
Les meir på https://www.facebook.com/klypetussen/
(02.04.16)

Barneløp i Trongjo Opp 2. april
Me arrangerer barneløp for born opp til 12 år i Trongjo Opp
- Distanse omlag 400 meter
- Start i Trongjo nede ved Stordalsvatnet kl. 1500 )trimmarar startar kl.1510)
- Medalje til alle startande
- Startpengar kr. 20,-
Møt opp 1/2 time før start for påmelding.
(01.04.16)

Premiering i Klypekarussellen
- Diplom til alle startande, trimmarar og aktive.
- Medalje til born inntil 12 år i kvart av løpa.
- Trekkepremiar blant alle som deltek i minst eitt av løpa. Større sjanse til å vinna ved å delta i fleire
  løp.
For dei som deltek i alle tre løpa:
- Samanlagtpremiering for aldersgruppa 13-16 år.
- Kr. 500,- for beste kvinne og mann.
Felles arrangement med premieutdeling, kaffi og noko å bita i etter Bjørkeklubben Over 24. april
(01.04.16)

 

Innbyding til Trongjo Opp 2. april er lagt ut
Dette er første av tre løp i Klypetusskarusellen.
Start frå Trongjo på Frette (nede ved Stordalsvatnet)
1750 m på asfalt, i fin motbakke.
Kl 15.00 - barneløp
Kl 15.10 - Trimklasse - gå
Kl 15.30 - Løpsklasse - løp på tid
Startkontingent:
Kr 20,- for barneløp og trim
Kr 40,- for løpsklasse
(Oppdatert 01.04.16))
 

Innbyding til Trongjo Opp 2. april er lagt ut
Dette er første av tre løp i Klypetusskarusellen.
Innbyding (17.03.16)

Minnar om årsmøte torsdag 28. januar kl. 1900 på Stordalen & Sævareid Grendahus
Vanlege årsmøtesaker.
Alle er velkomne.

IF Klypetussen  ynskjer alle medlemmer og samarbeidspartar ei god jul
og eit godt nyttår!
(23.12.15)

Klypetussen kallar inn til årsmøte torsdag 28. januar kl. 1900 på Sævareid skule
Saker må vera styret i hende innan 10. januar.
Vanlege årsmøtesaker.
Alle er velkomne.
(13.12.15)

Nytt nutskjema er lagt ut
Last ned (20.10.15

Resultat frå Proconklatringa - Auastadlia Opp er lagt ut.
11 hardhausar fullførte klatringa opp Auastadlia i dag. Bakken er lang og bratt,
men alle fullførte med stil.
Resultatliste (05.09.15)

Deltakarlister frå trimklassane i Langs Åkrafjorden er lagt ut
Trim Sykkel     Trim (06.09.15)

Resultatliste frå Klypeløpet er lagt ut.
Resultatliste (06.09.15)

Innbyding til Proconklatringa er lagt ut
Dette er ei utfordring me håpar mange vil ta. Det er god veg oppover lia og ikkje teknisk vanskeleg, men det er bratt. Snitt på 12%. Parti på 15-20%. Brattast 22%.
Påmelding via EQ-timing innan torsdag 3. sept. kl. 18.00
Lenkje til påmelding turklasse
Lenkje til påmelding aktiv klasse M/K 15-16
Innbyding (Oppdatert 29.08.15)

Medlemsinfo og giro for medlemspengar
Det vert i desse dagar sendt ut medlemsinfo og Giro for medlemspengar 2015.
Dei me kjenner epostadressa til, får det på epost.
For andre vert det lagt i postkassen eller sendt pr post.
Kan også lastast ned her.
Medlemsinfo   Giro medlemspengar 2015 (26.08.15)

Langs Åkrafjorden 2015 - resultat

Med værmeldingar som lova vind og regn så var ikkje dette beste dagen for 11 km innover vakre Åkrafjorden.

Likevel så trossa 134 deltakarar motvinden, og fullførte i fin stil langs gamlevegen til Teigland. Nokon trimma på sykkel, nokon gjekk i ro og mak, medan 42 sprang på tid. Og gledeleg nok så var heile 13 av dei jenter/damer.
I tillegg fullførte 5 på rulleski dei 6 km frå Teigland til Rafdal og tilbake igjen. Her var det Ragnhild Aarekol, ei av landets beste i sin årsklasse, som kom først til mål.
Les meir (16.08.15)  Resultat løpsklasse    Resultat rulleski
 

Langs Åkrafjorden alle år - tre beste og bergprisen
Les meir (14.08.15)

Lisens for deltakarar på sykkel og rulleski.
Under sykkelritt og rulleskirenn er det krav om lisens (forsikring). Dette gjeld også under Langs Åkrafjorden.
Born under 13 år, og som er medlem i klubb tilsutta Norges Idrettsforbund, er automatisk forsikra.
- Trimlisens sykkel kr. 50,-
- Rulleskilisens kr. 50,- (13-25 år) og kr. 130,- (26 år og eldre)
Desse reglane er bestemt av Norges Idrettsforbund.
Lisensen kjem i tillegg til startkontingent. Diverre har ikkje dette kome med på plakaten.
(12.08.15)

Resultatlister for Trongjo ned og Bjørkeklubben Over er lagt ut.
Resultatliste for Trongjo Opp er korrigert.
Trongjo Opp   Trongjo Ned   Bjørkeklubben Over
(08.08.15)
 

15. august er det klart for Langs Åkrafjorden
Frå Kyrping Kro & Bensin på gamlevegen til Åkrafjordtunet
11 vakre km som du kan gjennomføra på beina eller på sykkelen.
I tillegg er det rulleskirenn t/r Teigland - Rafdal.
Start:
- Tur / sykkel kl. 11.00
- Løp             kl. 13.00
- Rulleski       kl. 12.30
Startpengar:
- Tur        kr. 100,-
- Sykkel   kr. 100,-  I tillegg kjem lisens/forsikring på kr. 50,- frå 13 år. (Diverre feil på plakat)
- Løp        kr. 200,-  I tillegg kjem lisens/forsikring på kr. 30, frå 13 år.
- Familie   kr. 300,-
- Rulleski  kr. 200,-
Påmelding frå kl. 10.30

Info tlf 917 49 164
Premiar:
- Beste kvinne/mann
- Trekking blant alle
- Pengepremiar
- Krus til alle deltakarane
(17.07.15)


18 syklistar deltok i MCE-tur - Litledalsvatnet Rundt i dag.

Véret veksla mellom sol og regnbyger.
Deltakarliste (14.06.15)

Sykkelhelg for jenter og gutar frå 4.-7. klasse 13. og 14. juni.
Laurdag og søndag lagar me til eit opplegg for jenter og gutar 4.-7. klasse.
Laurdag kl. 1600-1730 vert det ulike sykkelaktivitetar på Enge skule og i nærområdet. Aktivitetane høver best for terrengsykkel, men kan også tilpassast racersykkel. Sjå over at gir og bremsar virkar før du kjem.
Hugs hjelm.
Søndag kan du vera med på sykkelritt i Litledalen. Då syklar me rundt Litledalsvatnet. Det kostar ingenting for deltakarane på sykkelhelga å vera med på sykkelrittet. Er du over 12 år, må du betala kr 40 i forsikring for å vera med på sykkelrittet.
Vil du vera med, møter du opp på Enge skule på laurdag kl. 1600.
(11.06.15)

Søndag 14. juni er det klart for MCE-tur - Litledalsvatnet Rundt på sykkel.
Dette er eit trimritt som høver for alle. Særleg fint for barnefamiliar.
Start frå krafstasjonen i Litledalen kl. 13.
Du kan ta det som ein tur der du sjølv bestemmer om du vil sykla 1, 2 eller 3 rundar. Eller kanskje du vil testa deg sjølv og dra på litt?
Les meir (29.05.15)

Postvegmarsjen søndag 7. juni
Start frå Skakkesenteret i Etne mellom kl. 10-11.
Les meir (31.05.15)

Oppdatert innbyding til Klypeløpet.
Sal av grillmat
Les meir (28.05.15)

Klypeløpet er sett opp fredag 12. juni kl. 1800
Les meir (07.05.15)

Klypeløpet som var sett opp tysdag 5. mai, vert utsett.
Ny dato vert bestemt i slutten på veka.
(04.05.15)

Friluftslivets år
Aktivitetar i mai
Les meir (22.04.25)

Innbyding til Bjørkeklubben Over søndag 19. april kl. 1400 er lagt ut.
Les meir (01.04.15)

Innbyding til Trongjo Ned fredag 10. april kl. 1900 er lagt ut
P.g.a. vegarbeid er det noko grus i starten på løypa.
Les meir (01.04.15) Oppdatert 09.10.15

Bilete frå Trongjo opp er lagt i Biletarkiv
Biletarkiv (29.03.15)

Resultat frå Trongjo Opp er lagt ut.
Les meir (29.03.15)

Trongjo Opp tysdag 24. mars kl. 1800 Merk tida!
Start kl. 1800 for trimmarar og kl. 1830 for løpsklasse.
Les meir (21.03.15

Oppdatert terminliste er lagt ut
Les meir (21.03.15)

Sykkeldelen av Vatnet Rundt 28. mars går ut
(21.03.15)

Nytt arrangement Vatnet Rundt laurdag 28. mars
Løp, sykkel og rulleski rundt Litledalsvatnet.
Arr. Gisle Sellevold
Les meir Bla litt nedover sida (15.03.15)

Medlemsutsending februar - viktig info om medlemskontingent.
Les meir (24.02.15)

Førebels terminliste for 2015 er lagt ut.
Les meir (24.02.15)

Årsmøtet er utsett til fredag 6. mars kl. 1900 på Sævareid skule
Saker må vera styret i hende innan 28. februar.
(12.02.15)

Klypetussen kallar inn til årsmøte 13. februar kl. 1900 på Sævareid skule
Saker må vera styret i hende innan 6. februar.
Vanlege årsmøtesaker.
Alle er velkomne.
(16.01.15)
 

IF Klypetussen  ynskjer alle medlemmer og samarbeidspartar ei god jul
og eit godt nyttår!
(24.12.14)

Julenummer av Klypeposten er lagt ut.
Les meir (14.12.14)

Nutskjema er oppdatert
Last ned (28.10.14)

Nytt nutskjema er lagt ut.
Last ned (05.10.14)
 

Maryna Novik med ny framifrå prestasjon
Laurdag 6. sept. fekk ho bronsemedalje i NM halvmaraton.
IFK gratulerer.
Les meir (10.09.14)

Foto: Kjell Vigestad, Kondis

 

 

IL Trio innbyr til åpningsstevne på Husnes Stadion laurdag 13. september. 
Stemnet står på terminlista og er klar til påmelding. Merk!  Der det står «0-Ikke valgt øvelse» er det engelsk mil som er øvelsen.  Husnes Stadion har seks løpebanar og gode fasilitetar med nytt utstyr.

 

Triohuset ligg like ved og har garderobeanlegg.  Det blir kiosksal i Triohuset medan stemnet pågår.

 

Det vil bli elektronisk tidtaking.

 

 Trio sitt motto er:  Friidrett for alle i alle aldrar.  Veteranar er hjartans velkomne
Les meir (10.09.14)

 

 

"Alle 30": ein knapp månad att 
Fristen for å nutera seg i bøkene for å oppnå "Alle 30" for 2013/2014 er 30. september. Folk må senda inn skjemaet så fort som mogeleg, for å gje rosemålaren av utmerkingane nok tid før festen som er 15. november.
Mange av dei som alt har levert har klart prestasjonen "Alle 30" for fyrste gong. På den høgaste nuten i år, Borddalsnuten 1346 m.o.h. var det pr 26. august allereie  99 namn..
(31.08
14)                Klikk på biletet for å sjå det i full storleik.

På Gongafjellet på veg til Nore Lægeren under Heimre Sauanuten

Resultatliste for rulleskirennet Langs Åkrafjorden er lagt ut.
Resultat (28.08.14)
 

Resultatliste for løpsklassane i Langs Åkrafjorden  er lagt ut.
Ein kjempeflott dag, med mange sporty deltakarar. Deltakarrekord med 625 stk!! Mykje takka vere Kenneth Birkenes marsjen. 
Totalt var det 43 løparar som sprang den 11 km lange løypa. 
Thomas Finshus, Stegaberg IL, vann herreklassen og Maryna Novik, IFK, dameklassen med ny løyperekord med tida 40.33!:).
Begge vinnarane i kvar klasse vann og Bergprisen ved høgaste punkt etter 2950 meter i løypa.
IFK arrangerte og rulleskirenn for første gong. Her var det 11 deltakarar. Vinnar var Tøres Rullestad med tida 14.45. Lista her vil kome seinare. Det vil og ei liste over alle som sykla og gjekk tur.
Dei tre vinnarane fekk kvar ein pengepremie på 1500,- samtidig som det var trekt ein sjekk på kr 1500 blant alle deltakarane. Desse var sponsa av Etne Sparebank. Mange andre trekkepremiar frå ulike butikkar/bedrifter i Etne vart og delt ut.
Ei stor takk til alle som har bidratt både med initiativ, sponsing, gåver, dugnad og til dei som har delteke på Langs Åkrafjorden dette året.
Resultat løpsklasse   Bilete frå arrangementet.(Oppdatert 21.08.14)

Søndag 17. august er det klart for Litledalsvatnet Rundt på sykkel.
Dette er eit trimritt som høver for alle. Særleg fint for barnefamiliar.
Start frå krafstasjonen i Litledalen kl. 13.
Du kan ta det som ein tur der du sjølv bestemmer om du vil sykla 1, 2 eller 3 rundar. Eller kanskje du vil testa deg sjølv og dra på litt?
Les meir (12.08.14)

 

LANGS ÅKRAFJORDEN – 16. august

Til helga skal IF Klypetussen arrangera ”Langs Åkrafjorden”,  11 km langs gamlevegen mellom Tjelmeland og Teigland i Åkrafjorden.
Her kan deltakarane sykla, gå eller springa på tid. Med to gode trekkplaster kan me slå den ti år gamle deltakarrekorden på 333 stk. 

 

 Påmelding frå kl 11.00
 Start tur/sykkel frå  kl 11.30
 Start løp  kl 14.00
 Rulleskirenn frå Åkrafjordtunet kl 13.00

Årets trekkplaster, Ingvild Skare Thygesen, som me alle kjenner frå Farmen kjem og deltek i rulleskirennet  tur/retur Teigland – Rafdal. I tillegg vil ho dela ut premiar til dei beste løparane etter løpet.

Samtidig med løpet vil det vera ein innsamlingsaksjon til kreftforskninga, der alle kan bidra med pengar til Kenneth Birkenes-marsjen. Diverse aktivitetar, veddemål og sponsorar har til nå bidrege med ei støtte tilsvarande kr 70 000,-. Etnesbuen, Kenneth Birkenes, kjenner me frå ”Ingen Grenser”-programmet som Lars Monsen hadde på TV tidlegare.

Alle som deltek i Langs Åkrafjorden er samtidig med på Kenneth Birkenes-marsjen, der IF Klypetussen vil bidra med ein betydeleg sum av overskotet til denne innsamlinga.

Samtidig får deltakarane eit krus for å fullføra til mål på Teigland.

P.S.:  Me håpar å få litt omtale frå løpet, og massemedia er veldig velkomne til å følgja arrangementet denne dagen. Det vil bli ei folkevandring langs denne vakre gamlevegen langs Åkrafjorden.
For meir utfyllande info:  Jon Magnar Jensen – Mob: 917 49 164
(12.08.14)


Sunnhordlandsmeisterskap i friidrett på Husnes 26. og 27. juli kl. 13.00

Dersom ein skal fylgja same program som før - er dette øvingsutvalet:Sunnhordalandsmeisterskap i friidrett på Husnes.
Alle konkurrerer i senior-klassen. Du må vera fødd i 1999 eller tidlegare.

Øvingar Laurdag:

Kvinner: 
100m, 800m, lengde, diskos, spyd.

Menn: 
100m, 400m, 1500m, lengde, stav, diskos, spyd.

Øvingar Søndag:
Kvinner:
200m, 3000m, høgde, tresteg, kule, slegge.

Menn: 
110m hekk, 200m, 800m, 3000m, høgde, tresteg, slegge, kule, 1000m stafett.

Det vert gøy å prøva den nye bana

Olav, Knut og Gisle skal. Vil du vera med, så gje beskjed til ein av oss. Gisle 4860 2195
Me prøver å få leigd oss ei hytte.

(22.07.14)


 

Resultat frå Klypeløpet er lagt ut.
Les meir (11.06.14)

 

Resultat frå Bjørkeklubben Over er lagt ut.
Les meir (24.04.14)

Innbyding til Bjørkeklubben Over måndag 21. april er lagt ut.
Les meir (13.04.14)
 

Resultat frå Trongjo Ned er lagt ut.
Marius Emil Salvanes vann herreklassen med tida 5.49. Dette er ny løyperekord.
Elisabeth Silde var beste dame med tida 8.37. Premie til vinnarane var hardangerbestikk pluss 300 kr. Også 300 kroner  for løyperekord. Ellers var det premie/loddtrekking blant resten av deltakarane.
Les meir (13.04.14)

Innbyding til Trongjo ned 11. april er lagt ut.
Les meir (06.04.14)

Bilete frå Trongjo Opp finn du i biletarkiv
Les meir (06.04.14)
 

Resultat frå Trongjo opp er lagt ut
Thomas Finshus frå Stegaberg tok ny løyperekord med tida 6:40!
Resultat (06.06.14)

Minner om Trongjo Opp fredag 4. april kl. 18.00
Start frå Trongjo på Frette (nede ved Stordalsvatnet)
Les meir (03.04.14)

Dato for Langs Åkrafjorden er endra til laurdag 16. august.
(02.04.14)

Resultat frå hoppcup 4. mars er lagt ut.
Les meir (02.04.14)

Sykkelgruppa har no starta opp att utetreningane.
Første trening var tysdag 25. mars med godt frammøte.
Det vert faste treningar tysdagar og torsdagar kl. 1930 og søndagar kl. 0900.
Følg med på: https://www.facebook.com/groups/Klypetussen/
(26.03.14)

Klypekarusellen - rekord med 233 deltakarar i 2013!
Alle desse pluss mange fleire er velkomne også i 2014.
Klypekarusellen for gåarar og løparar startar fredag 4. april kl 1800.
Løpsklassane startar som vanleg ein halv time seinare.

  • Fredag     4. april kl 1800: Trongjo Opp 1750 m
  • Fredag   11. april kl 1800: Trongjo Ned 2300 m
  • Måndag 21. april kl 1400: Bjørkeklubben Over 1270 m

Startpengar kr 20.-
Garderobar og kafé på Sævareid skule.
Etter siste løp vert det også utlodding.
(22.03.14)

Medlemsutsending februar 2014
Les meir (19.02.2014)

Det vert årsmøte onsdag 5. mars kl. 19.30 på Sævareid skule.
Styre og utval 2013
(16.02.14)

Terminlista er oppdatert
(14.02.14)

Terminlista for 2014 er lagt ut.
Les meir (06.02.14)

Skjema for alle 30 nutane i Etne er lagt ut.
Skjema (30.09.13)

Giro for medlemskap 2014 er lagt ut.
Hugs kvitteringstrykk.
Les meir (27.01.14)

IF Klypetussen  ynskjer alle medlemmer og samarbeidspartar ei god jul
og eit godt nyttår!
(21.12.13)

KJEMPESUKSESS FOR «ALLE 30»!
«Alle 30» er eit samarbeid mellom IF Klypetussen, Skånevik IL, Etne IL og Fjæra og Rullestad IL. Alle laga har kvar sitt individuelle opplegg med bøker rundt om på postar (flest nutar) i Etnefjella. Paul Tungesvik prøvde i 2001 å klara alle laga sine opplegg på éin sesong. Det gjekk nesten.
Så tok han kontakt med Gisle Sellevold om ein ikkje skulle laga eit felles opplegg. Ideen vart sett i system til fyrste sesong med «Alle 30» i 2002.
Les meir (10.10.13)

Alle 30
I dag og på laurdag vert arrangert to turar i alle 30.
1. Torsdag 22. august:
Tur til Hålandshovda torsdag med Etne Turlag.

Start: Hålandsheio kl 1720.
Harald Måge og Gisle Sellevold fyrer opp grillbål på toppen. Velkomen!

Turleiar Etne Turlag: Paul Tungesvik.


2. Laurdag 24. august: HEIMRE SAUANUTEN (1178 moh)
Vil du vera med ta kontakt med Gisle Sellevold på telefon 4860 2195.
(22.08.13)

 

Langs Åkrafjorden vart arrangert laurdag 17. august i ideelt vér, lettskya og fint.
Ideelt for å springa. Det var til saman 143 deltakarar fordelt på:
27 løp
81 sykkel
35 tur
Resultatliste løp - biletarkiv (21.08.13)

Bilete frå Etne tempo er lagt ut.
Les meir (18.08.13)
 

Etne Tempo vart i år arrangert som eit treningsritt. Like vel kom det deltakarar frå Bryne, Stavanger og Bergen. Det var 15 deltakarar i flott sykkelvér: overskya, vindstille og 18 grader.
Les meir (15.08.13)

Fredag 14. juni kl 1900: «Klypeløpet»
Garderobar, start, mål, premieutdeling på Sævareid skule.
Grilling. Du kan ha med eigen grillmat.
Sal av pølser, brus, te, kaffi og is.
Tur eller løp:
Startkontingent kr 20.- Påmelding ved start.
0 – 6 år:          «Skuleplassen Over»   80 m
7 – 11 år:        «Mini-klypen»              1200 m
12 – 103.5 år: «Klypeløpet»        2600 m
Løype: Asfalt, grus og terreng opp til Klype og ned att.
(09.06.13)
 

Dødsulukke i sykkelrittet Bergen-Voss
Etne og Klypetussen vart ramma av ei tragisk hending i dag då Sigbjørn Rafdal omkom i ei ulukke under sykkelrittet Bergen-Voss.
Les meir (01.06.13)

Postvegmarsjen søndag 2. juni mellom kl. 10-11
I år er det start i Etne.
Sportsgudsteneste på Varleitet kl. 12
Les meir (28.05.13)

"Klypeløpet" vert flytt til fredag 14. juni kl 1900. Dette løpet starta i 1982.
1300 m asfalt, grus og terreng i motbakke opp til Klype og så same vegen nedatt.
Startpengar kr 20.-. 1. premie kvinner og menn kr 300.-.
Grilling, sal av pølser, is og brus
Garderobar, påmelding Sævareid skule (300 m frå Kyrping Kro og Bensinstasjon)

- "Skuleplassen Over" for dei under 7 år
- "Miniklypen" 7 - 11 år ca 1100 m
- Diplom til alle
- trekking av premiar på startnummer
- Hestaskokasting?
(27.05.13)

Nutskjema er oppdatert med Juraskarskjerringa.
(24.05.13)

Trening for nye syklistar
Sykkelgruppa held fram med trening for nye syklistar søndag 26. mai kl. 0900
Les meir (24.05.13)

Klypeposten
Nytt nr av Klypeposten er lagt ut. NB stor fil. Kan ta tid å lasta ned.
Les meir (16.05.13)

Nutskjema Alle 30
Lenkja til skjema er no i orden. Klikk på Alle 30 i venstremenyen.
(16.05.13)

Resultat frå Bjørkeklubben Over er lagt ut.
Resultat (09.05.13)

Resultat frå Trongjo Ned er lagt ut.
Trongjo Ned vart arrangert fredag 12. april i godt vér.
Ole Rullestad var førsteman ned, men hardt pressa av Maryna Novik,
som var kun 2 sek bak.
Ho tok løyperekorden frå Siv Merete Bø med 21 sek.

Alt i alt var det ein flott kveld, med mange fine personlege duellar.
30 deltakarar i løpsklassen og 38 i turklassen

Neste løp i Klypekarusellen er Bjørkeklubben Over siste onsdagen i april.
Resultatliste  Biletarkiv

Oppdatert terminliste er lagt ut.
Les meir (09.04.13)

Bjørkeklubben Over 24. april
Onsdag 24. april kl. 19.00 er det tid for Bjørkeklubben over.
Innbyding (08.04.13)

Trongjo ned 12. april
Fredag 12. april kl. 19.00 er det tid for Trongjo Ned.
Startpengar kr. 20,-
Premie til raskaste kvinne og mann + trekkepremiar.
Maryna Novik (biletet) vann fyrste løp i Klypetuss-karusellen i 2013. Kan ho, eller nokon andre slå løyperekorden?
Trongjo Ned er 1635 m nedoverbakke i svingar frå E 134 ved nedkøyringa til Frette, før det vert avslutta med om lag 700 m flatt langs Stordalsvatnet. Ei vakker, familievenleg løype.
Terje Håland konge i Trongjo Ned 
På 47 arrangement har Terje Håland vunne utrulege 22 gonger. Dottera Randi Norheim Håland har vunne jenteklassen åtte gonger. Begge har hattt løyperekord, men no er dei overteke av andre.
Les meir Innbyding (08.04.13)

Giro for medlemskontingent 2013 er lagt ut.
Du kan lasta ned og skriva han ut.
Hugs å få på kvitteringstrykk.
Ved familiemedlemsskap må du skriva opp alle namna på fam.medlemmene.
Last ned (08.04.13)

Hoppcup tysdag 2. april kl. 18.00 på Sævareid skule
Velkommen til lengde- og høgde- hopp utan tilløp.
Ta hoppøvinga til idrettsmerket!
Premie til alle under 15 år
Sal av vaflar, kaffi og brus.
Velkomen!

Innbyding (30.03.13=

Trongjo Opp 1. april (2. påskedag)
Turklasse: kl 1300. Løp: kl 1330.
Garderobar, sal av kaffi, te, brus og kaker på Sævareid skule etter løpet.
TERJE BJØRGEN kjem og viser den flotte "Alle 30- nutane i Etne"- videoen på skulen ca kl 1415.
Startpengar kr 20.-.
Følg og med på www.fjorda-alliansen.net , SkånevikNett og Etne kommune sine heimesider.
Innbyding (21.03.13)

Årsmøte 15. mars kl. 19.30 på Sævareid skule.
Vanlege årsmøtesaker og bevertning
Du er velkomen til årsmøte i IF Klypetussen.
(01.03.13)
 

Klypetussen ynskjer alle medlemmer og samarbeidspartnarar ei retteleg god hjul og eit godt nyttår.
Les meir (22.12.12)

Fjelltoppfest søndag 25. november kl. 14 på Sævareid skule.
Les meir (23.11.12)

Nutskjema for 2013 er lagt ut.
Les meir (07.11.12)

Innetrening måndagar kl. 20.00
Satsar på innetrening på Sævareid Skule, kvar måndag kl 20.00

Basketball til oppvarming, og så sirkeltrening.
Er det nok folk, så avsluttar me med volleyball eller landhockey.


Det er opent for dei som vil trena i kjellaren, - enkle spinningsyklar, tredemøller, litt vektløftarutstyr og roapparat.


Ta kontakt med Olav dersom du har spørsmål. Mob: 932 80 221
(22.10.12)

 

Resultatliste for Langs Åkrafjorden er lagt ut
Resultat 2012   Resultat tre beste alle 10 år (17.08.12)

Innbyding til Skånevikstranda Rundt 5. august er lagt ut.
Løypetraséen er lagt om i år. Start er no flytta attende til starten dei første åra rittet vart arrangert. Start er no lagt til Tjelmeland.
For meir info klikk på Sykkelgruppa i venstremenyen
(14.07.12)

Minner om Klypeløpet onsdag 30. mai kl. 19.30
Les meir (29.05.12)

Postvegmarsjen søndag 3. juni - 24. gong.
Start frå Skånevik mellom kl. 10-11. Busstransport frå Etne.
Les meir (29.05.12)

Resultat Bjørkeklubben over er lagt ut
Les meir (04.05.12)

Resultat Trongjo ned er lagt ut
Les meir (02.05.12)

Torsdag 3. mai kl 1900: BJØRKEKLUBBEN OVER.
1269 m. Nede på Frette, og bort over brua til ungdomshuset.
Nesten heilt flatt på asfalt.
Løp kl 1930.
Startkontingent kr 20.-
(02.05.12)

Resultat for Trongjo Ned 1983 - 2011 er lagt ut.
Les meir (17.04.12)

Nytt nr. av Klypeposten er lagt ut.
Les meir (17.04.12)

Minner om Trongjo ned 13. april kl. 1900
 

Jubileumsløpet Trongjo Opp vart arrangert 2. april i flott vårver.
Det vart ny deltakarrekord - 107 deltakarar!
Resultatliste    Bilete

Terminlista for 2012 er lagt ut
Les meir (30.03.12)

HUMØRLAGET IF KLYPETUSSEN 30 ÅR!
IF Klypetussen er eit idrettslag, og kva er då meir naturleg enn å feira med eit jubileumsløp?
Trongjo Opp går for 47. gong måndag 2. april på sjølve jubileumsdagen. Første start kl. 19.
Dei fyrste åra var det to Trongjo Opp kvart år. Eitt testløp og eitt kvalifiseringsløp til Holmenkollstafetten. Difor fleire løp enn år klubben har eksistert.
Les meir
Innbyding (28.03.12)

KM terrengløp
Stord IL inviterer til KM terrengløp laurdag 24. mars kl. 13
For påmelding klikk her.
Les meir (22.03.12)

Siste nr av Klypeposten er lagt ut
Les meir (15.02.12)

Egersund Idrettsklubb innbyr til halvmaraton 3. mars
Les meir (15.02.12)

Minner om hoppcup fredag 10. februar kl. 18 på Sævareid skule
Les meir (08.02.12)

Hoppcupen startar opp 2. februar kl. 18 i Skakkesenteret
Følgjande tre arrangement er sett opp
- Skakkesenteret               torsdag  2.februar  kl 18.00              Etne I
- Sævareid skule                fredag  10.februar  kl 18.00              IF Klypetusse
- Idrettshallen Skånevik      torsdag  1. mars    kl 18.00              Skånevik IL
Les meir (31.01.12)

Nutskjema for 2012 er lagt ut.
Les meir (24.10.11)

Tilbod om spinning på treningssenteret
Etne Fysio kjem med tilbod til sykkelgruppa om spinning to dagar i veka. I tillegg kan ein gå på andre timar og nytta treningsapparata.
Les meir (22.09.11)

Langs Åkrefjorden
Den etterkvart så populære Åkrafjorden hadde på laurdag sin årlege folkevandring,
 "Langs Åkrafjorden" vart arrangert.
Dei 11 km frå Tjelmeland til Teigland vart forsert på sykkelsetet eller med gode sko på beina.
Heile 241 personar fann vegen langs gamle Åkrafjordvegen, 3 km opp mot høgaste punktet i løypa, og nedover igjen til Rafdal.
Les meir  
Bilete frå løpet(27.08.11)

Langs Åkrafjorden
Langs Åkrafjorden laurdag 13. august.
Turgåing og sykkel (kr 100.-): frå kl 1200
Løp (kr 200): kl 1400.
Familie (u/løp): kr 300.-
Krus til alle fem fyrste åra.
Kr 6000.- sponsa av arrangøren og ETNE SPAREBANK trekkast blant alle.
Løype: Gamlevegen frå Kyrping Kro og Bensin 11 km til Åkrafjordtunet.
(07.08.11)

Langfoss Opp
Det var eit perfekt vér for slike motbakkeutskeielsar på laurdag.
Overskya vér og passeleg varmt oppover dei flotte steinsetteliane
langs ein av verdas flottaste fossefall, Langfoss.
Turklassen kom først oppover, og nytta høvet til å fortsetja inn til
Langfosstølen og grilla før dei tok imot konkurranseløparane på toppen,
655 m.o.h.
Som ifjor, var det Thomas Vestbø frå Vindafjord IL som var raskast
opp dei 1750 m. Han sette ny løyperekord med 18 sek, til 23.16 min.  
Under minuttet bak kom ungguten Vegard Årthun Bergane og Anders Aukland.
Løyperekord vart også i dameklassen, med fjorårsvinnar, Elin Steinsbø Fylkesnes,
som persa med 68 sek, til 26.28 min. Margun Eik og Marit Årthun frå Kvinnherad
tok dei neste plassane.
Alt i alt var det eit flott løp, med masse flotte løparar og turgåarar i fjellet denne dagen.
Resultat (27.06.11)

Resultat frå Skånevikstranda Rundt er lagt ut.
Les meir (19.06.11)

Resultat Trongjo Opp er lagt ut.
Les meir (14.06.11)

Innbyding til Skånevikstranda Rundt 19. juni er lagt ut.
Rittet vert arrangert med både trim- og turklasse.
I trimklassen kan ein velja mellom kort løype - Skånevik - Etne 27 km eller lang løype -
Skånevik - Etne - Håland 44 km
Turklassen har ei litt lenger løype på 54 km
Les meir (02.06.11)

Resultat Trongjo Ned er lagt ut.
Les meir

Klypeløpet onsdag 8. juni kl. 19.00
Start ved Sævareid skule
Les meir (07.06.11)

Bjørkeklubben Over 13. mai.
Då er det klart for Bjørkeklubben over 13. mai kl 19.
Les meir (12.05.11)

Trongjo Ned
I strålande sol og relativt varmt, men med ein lei motvind fullførte 43 personar Trongjo Ned. Det 46. i rekkja.
Sondre Lauareid Hovda gjorde eit flott løp og vann guteklassen i det vel 2.2 km lange løpet på 8.53 føre den gode veteranen Harald Måge og debutanten David Torson på h.h.v. 9.08 og 9.09.
Joanna Norheim Knutson og Celina Vik Torson gjorde flotte løp og kom likt over mål på 10.46.
Alle tre fekk skei frå HardangerBestikk i fyrstepremie.
Med dei som var med på funksjonærløp var det i alt 43 deltakarar.
Bilete og resultatliste kjem seinare.
(09.05.11)

Klypekarusellen
Onsdag 4. mai startar Klypekarusellen. Fyrst ut er TRONGJO OPP.
Møt opp nede på Frette. Frå kl 1900 for gåarar, kl 1930 for løparar.
1750 m på asfalt. 115 m flatt, resten motbakke (derav namnet) opp Trongabrekko til E-134.
Turkikkert gummiert 8x21 og radio er blant dei fine trekkepremiane i kvart løp. Berre kr 20 i startpengar.
(04.05.11)

Klypeposten nr. 1/11 er lagt ut.
Les meir (04.05.11)
 

Sykling for jenter og gutar 4.-7. klasse.
IF Klypetussen startar opp med sykkelaktivitetar/trening for jenter og gutar.
Det vert lagt opp til ulike sykkelaktivitetar som:
- gir og bremseteknikk
- balanseøvingar
- leik på sykkelen
Første dagen vil me sjå over syklane med vekt på bremser og gir.
Treningane vil gå føre seg på område med lite trafikk og i terrenget.
Treningane vil vera onsdagar kl. 18-19 og første trening vert onsdag 4. mai på Enge skule.
Det er viktig at du har hjelm. Det kan også vera lurt å ha med ei drikkeflaske.
Vel møtt til ein kjekk time på sykkelen!
(27.04.11)

Trongjo Ned
Resultat for Trongjo Ned 1983-2010 er lagt ut
Les meir (14.03.11)

Hoppcupen startar opp 10. februar:
- Torsdag 10. februar kl. 18.00 Skånevik idrettshall  
- Torsdag 17. februar kl. 18.00 Enge skule, gymsalen  
- Fredag   25. februar kl. 18.00 Sævareid skule  
Les meir (05.02.11.      

Klypeposten
Siste nr. er lagt ut. Sjå venstremeny.

Årsmøte fredag 28. januar kl. 19.30 på Sævareid skule.
Les meir (26.01.11)

Nutskjema for 2011 er lagt ut
Les meir (08.11.10)

Laban vann Hagenloppet i Skøvde i Västergötland i Sverige.
30.58 på 10 km terrengløp. Nr 2 og 3 tvillingane Henry og Peter Gross er gode løparar som hevdar seg i større løp enn dette. Henry på 2. plass vart fråløpt med 41 sekund.
Neste løp er "Lidingöloppet", største terrengløp i verda. Det er 30 km.

Konkurranse:
I 2009 hadde Laban 1 time 47 minutt og 55 sekund. Den som kjem nærast tida han får lørdag 25. september, vinn eit flaxlodd. Er vinnaren i konkurransen innforbi pluss/minus 60 sekund av tida Laban får, vert det 3 flaxlodd.
Send forslag til: egsellev@online.no innan fredag 24.9.
(23.09.10)
 

Laban Siro, IFK, vann 10 km i Jønkøpingsloppet.
Les meir i Jnytt.se
Resultat

 

Laban Siro frå Kenya - nytt medlem i IFK.
Startnr 19 i Lidingøloppet 2010 heiter Laban Siro. Klubb? IF Klypetussen!! Lidingøloppet er størstye terrengløp i verda. Det går i Lidingø rett utanfor Stockholm. Dermed debuterer Laban for IF Klypetussen! Han heiter eigentleg Laban Onderi Siro og kjem frå den fattige Kisii provinssen i Kenya. Han er fødd 28. september 1984.

Han bur og trenar i Ngong 2900 m.o.h. trenaren hans er assistent til den kenyanske landslagstrenaren som var trenar for Laban fram til 2008. Beste pers. 13.48 på 5000 m frå 2008. Han har 8 løp på 5000 m. Alle mellom 13.48 og 13.55...!
1.04 på halvmaraton. Løyperekord Langs Åkrafjorden 33.51 på 11 harde km.
(07.09.10)

Laban vert her ynskt velkomen som nytt medlem av Olav Samland

Resultat frå Osnes rundt er lagt ut.
Les meir (26.08.10)

Hålandshovda É toppen avlyst.
Grunna dårleg vér er Hålandshovda é Toppen diverre avlyst.
(25.08.10)

Etne IL innbyr til Osnes Rundt søndag 22. august
Les meir (16.08.10)

Langs Åkrafjorden - resultat løpsklassane
Les meir  Fjordaalliansen (16.08.10)

Langs Åkrafjorden 2010
14. august er ket klart for Langs Åkrafjorden.
Du kan velja mellom å gå, springa eller sykla.)
Les meir på Fjordaalliansen (05.08.10)

Resultatliste for Langfoss Opp er lagt ut.
Les meir Omtale i Grannar (05.07.10)
 Minner om Langfoss Opp 3. juli
Les meir på http://www.fjorda-alliansen.net/
Les meir (13.06.10)

Klikk på bileta
for å sjå dei i
full storleik

Minner om Postvegmarsjen søndag 6. juni
Les meir (01.06.10)

Minner om Litledalsvatnet Rundt laurdag 5. juni kl. 15
Det er ei familievenleg løype som høver for alle aldrar.
Rittet er også fint som oppkøyring til Vårens vakraste rundtur 12. juni.
Påmelding enten ved e-post til dagfinn.garnes.johnsen(alfakrøll)gmail.com eller ved start.
Les meir (24.05.10)

Resultatliste frå Åkraløpet er lagt ut.
L
es meir (22.05.10)

Resultatliste for Klypeløpet er lagt ut.
Les meir Bilete frå løpet finn du her (22.05.10)

Torsdag 20. mai er det klart for Klypeløpet.

Løpet startar ved Sævareid Skule, og går gamlevegen opp til Klypetunnelen, og så nedatt. Underlaget er grus og gras.
 
Me fyrer opp grillen, så kan du få grilla medbrakt mat.
Til dei yngste som var med og gjekk på ski i vinter vil me dela ut premiar. (IFK sine skirenn)
Me har også fått inn prøvar på IFK sin nye treningsdrakt. Vil du sjå eller prøva denne, så møt opp.
Les meir (16.05.10

Langfoss Opp - nytt løp 3. juli.
Påmelding er opna
Les meir (16.05.10)

Resultatliste Bjørkeklubben Over er lagt ut
Les meir (11.05.10)

IL Solnut innbyr til Skredløpet 12. juni
Les meir (09.05.10)

Matre IL innbyr til Åkraløpet 22. mai
Les meir (09.05.10)

Resultatliste for Trongjo Ned er lagt ut.
Les meir (09.05.10)

Minner om Bjørkeklubben Over onsdag 5. mai
1269 m på flata nede på Frette.
Tur: kl 1900    Løp: kl 1930   Trekking av premiar.
Løypa er flat og fin. Flott trening til Jentebølgen i Skånevik 29. mai.
Les meir (02.05.10)

Logokonkurranse nytt løp 3. juli: LANGFOSS OPP.
Premie kr 500 pluss t-skjorte med logo på. Frist 22. mai.
Info: egsellev@online.no
(02.05.10)

Innbyding til Etneleikane 25. april er lagt ut.
Les meir (22.04.10)

LANGFOSS OPP: NY TILSKIPING ÅKRAFJORDEN 3. JULI
Logokonkurranse.
Les meir (22.04.10)

Innbyding til Trongjo Ned 24. april er lagt ut.
Les meir (17.04.10)

Bilete frå Trongjo Opp
Les meir (11.04.10)

Resultatliste for Trongjo Opp er lagt ut.
Les meir (10.04.10)

Resultatliste for Etne Tempo er lagt ut.
Les meir. (08.04.10)

Trongjo Opp 9. april
Me minner om Trongjo Opp i dag kl. 19
Les meir (09.04.10)

Etne Tempo innbyding/påmelding.

Resultt frå hoppcup på Sævareid 11. mars er lagt ut.
Les meir (21.03.10)

Terrengløpet på Stegaberg er avlyst.
Stegaberg IL melder at terrengløpet diverre må avlysast grunna mykje snø:
 

Hoppcup på Sævareid torsdag 11. mars kl. 18.00
Les meir (10.03.10)

Stegaberg IL innbyr til terrengløp laurdag 13. mars kl. 14.30
Les meir (10.03.10)

Resultatliste frå Tour de Stordalsvatnet er lagt ut.
Les meir (14.02.10)

SISTE SJANSE TIL Å VINNA 10 FLAXLODD!
18 FØREHANDSPÅMELDE TIL "LANGS ÅKRAFJORDEN". Ved midnatt går fristen ut for å vera med i trekkinga av 10 Flaxlodd. Du finn alt du treng å vita på htttp://www.fjorda-alliansen.net under "Langs Åkrafjorden". Problem? ring Einar Gisle på: 48602195.
(14.02.10)

Tour de Stordalsvatnet.
Skirenn på Stordalvatnet søndag 14. februar kl. 12.30
Les meir (11.02.10)

No gjeld det! Langs Åkrafjorden 2010
Pr i dag er det 16 påmelde. Målet er 23 påmelde til 14. februar.
Dersom du tenkjer på å vera med, meld deg på innan 14. febr. og ver med i trekkjinga av 10+ Flaxlodd.
Les meir (11.02.10)

OL-Quiz - frist for innlevinring laurdag 13. febr. kl. 17.00
Les meir (11.02.10)

Nuteringar - oppdatering.
Under Nuteringar finn du no oppdaterte statistikkar for Heimre Sauanuten, Farande Fant og Hålandshovda.
(06.02.10)

Det alt 16 påmelde til Langs Åkrafjorden 14. august
Les meir (06.02.10)

Grasrotandelen til IF Klypetussen for januar:
kr 3354.- fordelt på 58 personar.

Hoppcup torsdag 4. februar kl. 18 i Skånevik idrettshall
Les meir (02.02.10)

Minner om årsmøte på Sævareid skule fredag 29. januar kl. 19.30
Les meir (25.01.10)

Gunvald Gundersen starta i dag der han slapp  i fjor,
nemleg å gjennomføra på flott tid i Norgeskarusellen i maraton i Bergen.
Gunvald - mangeårig IFK'ar gjennomførte halvmaraton i Bergen på den flotte tida 1.50-28 i det kalde veret på Fana. Han passerte halvegs altså 10.5 km på 56.02. Det betyr at han hadde negativ split, nemleg betre siste halvdel - på 54.26. Han vart totalt nr 44 av i alt 68 deltakarar på menn halvmaraton. Dei aller, aller fleste foran han var mykje yngre. Gunvald fyller nemleg 68 år i 2010! Slå den!
(24.01.10)

Flott Quiz-kveld på Sævareid!
Folk kom frå Skånevik, Etne, Markhus og Rullestad. Dette var særs sosialt og kjekt!
Stor honnør til Bjørg Marit og Bjarne Ljusnes som hadde ordna fint til med småbord, varmt lokale og ikkje minst gode og varierte spørsmål.
Neste kveld er i Grohall i februar.
Les meir (16.01.10)

Løysing julekryssord.
Her får du løysinga på kryssordet som stod i julenummeret av klypeposten.
Les meir (12.01.10)

Langs Åkrafjorden 2010 - Intervju med Roy Kaldheim
Roy Kaldheim  har mange sterke resultat opp gjennom åra og har også vor på landslaget. Han har alt meldt seg på Langs Åkrafjorden.
Meld deg på du og.
Her kan du les intervjuet Fjordaalliansen har hatt med Roy.
Les meir (12.01.10)

Sluttresultatet for Grasrotandelen for 2009:
kr 42198.- fordelt på 58 tipparar som har registrert seg for IF Klypetussen. Fantastisk!
Det er alt 12 nye som har registrert seg i 2010 slik at det no er registrert 70 tipparar for registrert for IF Klypetussen!
(08.01.10)

Måndagstreninga på Sævareid
startar opp att 11. januar kl 2000.
Nye er veldig velkomne på treninga.
)08.01.10)

"Alle 30 nutars fest" i Perastovo på Rullestad fredag 22. januar.
Brev kjem til dei som vert inviterte.
(08.01.10)

"FARANDE FANT" 2010: RAMSVIKEGRØNNUT (906 m.o.h.)
Nuten har ikkje fått namn på kartet, men ligg rett vest for Djupavatnet og nord for austenden av Løkjelsvatnet. Ho står avmerka med 906 m.o.h., men ikkje namn (førebels).. Fin skitur...
(08.01.10)
Skirenn 3. januar kl. 13

Møt opp på Lauareidsvingen. Ulike aktivitetar.
Les meir (31.12.09)

56 personar har no registrert seg for Grasrotandelen.
Over kr 41000.- er kome inn pr i dag 27.12. 2009.
Det er enno nokre dagar til å registrera seg. På NorKroa og Åkrafjordtunet går det på null kommaniks om du seier at du vil registrera deg for IF Klypetussen.
(27.12.09)

Klypeposten er no på nett!
No kan du også lesa klypeposten via nettsida vår.
Les meir (21.12.09)

Juleavslutning på treninga måndag 21. des.
Graut, gløgg og ljosbilete etter treninga, som byrja kl. 20.
Høve til å dusja.
God jul til alle!
(18.12.09)

Kjetil Espeland med 4.17.43 på maraton i Bergen i går!
Kjetil Espeland
spring no for IF Klypetussen. Det gjorde han og i går i Maratonkarusellen i Bergen. Han kom inn på tida 4.17.43. Med det vart han nr 53 av 64, uansett klasse. Som dei fleste veit er ein maraton 42195 m. Med kaldt og blåsigt ver er det uansett ein stor prestasjon å gjennomføra. Gunvald Gundersen løp halvmaraton i same stemne på 1.47.22. Det er rett bak det beste han har gjort i år. Kjempebra!
Les meir   Resultat (06.12.09)

IF Klypetussen si Juletevling
Les meir (01.12.09)

Storstilt satsing på ”Langs Åkrafjorden” 2010!
Tilskipinga har bytt helg. Frå og med 2010 vert det skipa til fyrste laurdag etter Etnemarknaden. For 2010 vil det seia laurdag 14. august. Det vert innført pengepremiar for  dei tre raskaste kvinnene og mennene. Arrangørane i Fjorda-alliansen (Fjæra og Rullestad IL, IF Klypetussen og IL Gro) vil ha opp deltakartalet også i løpsklassane. Minst ny rekord  (56 deltakarar) på kontrollmålt 11 km.
Les meir (26.11.09)

Boliden vinterkarusell
Måndag 9. november starta Boliden vinterkarusell. Det neste løpet er 30. november.
Sjå terminlista for heile karusellen.
(10.11.09)
 

Startet med vår Boliden vinterkarusell som er den fjerde i rekken og på 1. løp som gikk mandag kveld deltok Gisle Sellevold. Han har flere ganger deltatt på vårt tradisjonelle juleløp, som i år er lørdag 12. desember, og han ønsket at flere fra Klypetussen kunne delta i karusellen.
Sender på oppfordring fra Gisle, datoer for de neste løpene, samt reportasje med resultat og bilder fra mandagens løp. Reportasjen kommer forhåpentligvis på kondis.no

 

30.11.09 Hordaland Odda Boliden vinterkarusell, 2. løp   4,000
12.12.09 Hordaland Odda Boliden vinterkarusell, 3. løp (Juleløpet) start kl.16.00   4,000
11.01.10 Hordaland Odda Boliden vinterkarusell, 4. løp    4,000
08.02.10 Hordaland Odda Boliden vinterkarusell, 5. løp   4,000
08.03.10 Hordaland Odda Boliden vinterkarusell, 6. løp   4,000

 

 

Spørjetevling november - tema matematikk
Les meir (31.10.09)

”ALLE 30” nutane 2009 - NY REKORD!
Ny sesong startar no. Når dei ulike laga legg ut ny bok kan du starta på ny sesong. I utgangspunktet startar ”Alle 30” sesongen 1. november og varer til 31. oktober påfølgjande år.
Les meir (31.10.09)

Kjempeløp av Skjalg Duesund!
I Tysværtrimmen på laurdag sprang Skjalg Duesund 5km i tung løype i Tysværtrimmen på 19.26. Skjalg fyller 61 fredag 13. november. Heilt utruleg kor god denne karen er! Også i Djupadalten veko før sprang han kjempegodt. Elles var det stor deltaking av IF Klypetussen på begge løp 10 i Djupadalten og 9 i Tysværtrimmen. Same dag som Tysværtrimmen var Gunvald Gundersen i Bergen og sprang Halvmaraton på 1.46. Kjempebra prestasjon av 67 åringen! (ser ut som 45...).
(30.10.09)

Nutskjema for 2010 er lagt ut.
Du finn det under nuteringar i venstremenyen.
(30.10.09)

NUTAREBUS IF KLYPETUSSEN
IF Klypetussen har rebusbokstav på kvar av dei ni nutabøkene.
Når du går på nutane kan det vera dårleg ver, du er trøytt og sliten og gløymer å notera bokstaven eller du er ikkje obs på konkurransen. Her få du alle bokstavane:
N S O J N K I D O   Stikkord: resultat av ”Alle 30”….
Har du vore på alle 9 nutapostane til IF Klypetussen denne sesongen, kan du senda inn løysinga på denne rebusen til: egsellev(alfakrøll)online.no
(08.10.09)

Spørjetevling oktober
Etter å ha lege nede nokre månader, er me no attende med spørsmål og utdeling av Flaxlodd
Les meir (01.10.09)

Resultatliste frå løpeklassane i Langs Åkrafjorden er lagt ut.
Les meir (06.09.09)

Hugs Hålandshovda é toppen søndag 6. august kl. 14.
Innbyding (02.09.09)

Friidrettsstemne på Skånevik stadion fredag 4. sept. kl. 18.
Innbyding (02.09.09)

Langs Åkrafjorden 2009
Laurdag 5. september der det tid for Langs Åkrafjorden. Første start kl. 12.
Les meir (30.08.09)

 

Litledalsvatnet rundt 2009
11 syklistar trassa regnveret og møtte til start i Litledalen. I det starten gjekk, letta veret og det var godt sykkelvér under heile rittet. Det var godt humør blant syklistane og alle gjorde framifrå innsats.
Les meir (30.08.09)


Klikk på biletet

 


Eldre nyhende finn du i arkiv.

Heimesideansvarleg: Dagfinn Garnes-Johnsen

 
 


Samarbeidspartnarar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etne kommune
 
www.langfossopp.no
 
 

Idrettsnyhende:

Kondis
 
 
Klubbar:
Stord friidrett
Osterøy IL
Haugesund IL
Mjøsdalen IL
Matre IL
IL Skjalg
Stegaberg IL
Etne IL
Skånevik IL
GTI Stavanger
Fjorda-alliansen
 
Forbund
Norges Friidrettsforbund
Hordaland Friidrettskrins
Rogaland Friidrettskrins
 
Diverse
Mat.no
 
 
 
Kultur
Vikedal Rootsfestival
Etne Marknaden
Skånevik Bluesfestival