Hovudlaget       Sykkelgruppa    

Medlem

    Medlemsutsending
Giro medl.kont. 2016

Giro medl.kont. 2017

NB! Hugs kvitteringstrykk.

Bli medlem i IF Klypetussen
Medlemskontingeneten er for tida:

  • kr. 100,- pr. år for støttemedlemmer og medlemmer som berre deltek på IFK sine arrangement.
  • kr. 100 for born/unge under 19 år.
  • kr. 200,- for medlemmer som også deltek på andre arangement
    Giro kan du lasta ned her 2016 og 2017, eller be Elin Udstuen om giro.
    Velkomen som medlem i IF Klypetussen

Klypetussen har:

Friidrettsgruppe
Fjellgruppe
Skigruppe
Sykkelgruppe

 

August 2015