Protokollar

Framsida

27.01.06 Årsmøte
28.01.05 Årsmøte

Årsmøteprotokoll IF Klypetussen 28.01.05.

Leiaren av laget ynskte velkomen til årsmøtet.Det var ingen merknad til innkallinga,heller ikkje til saklista.

Olav Samland vart vald til ordstyrar,og Harry Hustoft vart vald til referent.

Årsmeldinga vart referert og godkjent med tillegg av at ein tok med at IF Klypetussen har fått eiga heimeside.

Rekneskapen vart referert og godkjent.

Det låg føre fire saker til handsaming:

 1) Kjøp av overhead.
Årsmøtet vedtok styret si innstilling: Slik styret i IFK vurderar det,så er ikkje behovet så stort at IFK treng å kjøpa inn overhead.

2 )Kjøp av tv med parabol.
Årsmøtet vedtok styret si innstilling: Styret i IFK meiner at å kjøpa TV og parabol ikkje er hensiktsmessig for laget.

3) Leggja ned eller slå saman grupper i laget:
Årsmøtet gjorde dette vedtaket:Fjellgruppa og skigruppa vert slegne saman til ei gruppe.

4) Avsetjing til anleggsfondet:
Årsmøtet gjorde dette vedtaket: Det vert ikkje sett av midlar til anleggsfondet for året 2004.

Innsatspokalen vart ikkje utdela for året 2004.Dette er første gang i laget si historie at pokalen ikkje vert dela ut.

 Styre og utval i laget finn du her.