Styre og utval

Attende

2007
2005
2004

Styre og utval i IF Klypetussen 2015.
                                                                          Toppen

HOVUDSTYRET:

  Leiar    Dagfinn Garnes-Johnsen   (ny) eitt år.
  Nestleiar    Jon Magnar Jensen   (ny)
  Kasserar   Elin Udstuen    
  Skrivar   Synnøve Sævareid    
  Styremedlem   Svein Hovda    
  Styremedlem   Halvor Sævareid    
  1. Varamedlem   Harald Måge   Attval
  2. Varamedlem       Attval

 

Friidrett:   Etne idrettsråd:
Grete N. Håland  
Kjell Magne Hegerland
Olav Samland
Harry Hustoft
Ståle Tungesvik

 

Ski/fjellgruppa:    Postvegnemnda:
Terje Håland 
Per Henning søvareid
Elin Udstuen 
 
Olav Samland
Olbjørg Rame

Sykkel:

Revisorar:
Dagfinn Garnes-Johnsen 
Ansgar Grindheim
Knut Leknes 
Jan Otto Mæland  

 

Gunnar Løhaugen
Reinert Frette

  Valnemnd:

Klypeposten:
Kari Aakra
Knut Leknes
Gunnbjørg Ljusnes

 

Mona Norheim
Sigrid L. Løvereide
Gunnbjørg Ljusnes

                                                                                                                           

 

 

Styre og utval i IF Klypetussen 2007.
                                                                          Toppen

HOVUDSTYRET:

  Høvding    Olav Samland    
  Nestleiar    Ann Therese Ripel   (ny)
  Kasserar        
  Skrivar   Bjørg Marit Ljusnes    
  Styremedlem   Ann elin Ljusnes    
  1. Varamedlem   Harald Lindevik     Attval
  2. Varamedlem   Jon Magnar Jensen   Attval

 

Friidrett:   Etne idrettsråd:
Grete N. Håland  
Kjell Magne Hegerland
Olav Samland
Harry Hustoft
Ståle Tungesvik

 

Ski/fjellgruppa:    Postvegnemnda:
Terje Håland 
Per Henning søvareid
Elin Udstuen 
 
Olav Samland
Olbjørg Rame

Sykkel:

Revisorar:
Dagfinn Garnes-Johnsen 
Oliv Enge 
Knut Leknes 
Harald Måge  

 

Gunnar Løhaugen
Reinert Frette

  Valnemnd:

Klypeposten:
Ståle Tungesvik
Knut Leknes
Gunnbjørg Ljusnes

 

Mona Norheim
Sigrid L. Løvereide
Gunnbjørg Ljusnes

                                                                                                                           

 

Styre og utval i IF Klypetussen 2005.
                                                                          Toppen

HOVUDSTYRET:

  Høvding    Olav Samland   (ikkje på val)
  Nestleiar    Leif Ørke   (ny)
  Kasserar        
  Skrivar   Harry Hustoft   (ikkje på val)
  Styremedlem   Grete N. Håland   (ikkje på val)
  1. Varamedlem   Jon Magnar Jensen   (ny)
  2. Varamedlem   Harald Lindevik     (attval)

 

Friidrett:   Etne idrettsråd:
Grete N.Håland  
Arvid Dale
Åshild Gundegjerde
Gisle Sellevold
Olav Samland
Harry Hustoft
Ståle Tungesvik

 

Ski/fjellgruppa:    Postvegnemnda:
Terje Håland 
Sigmund Høyland
Leif Arne Løvereide
Per Henning Sævareid  
 
Olav Samland
Olbjørg Rame

Sykkel:

Revisorar:
Oliv Enge 
Dagfinn Garnes-Johnsen 
Knut Leknes 
Harald Måge  

 

Gunnar Løhaugen
Reinert Frette

  Valnemnd:

Klypeposten:
Harald Måge
Tove Samland
Ståle Tungesvik
Gisle Sellevold
Mona Norheim
Sigrid L.Løvereide
Gunnbjørg Ljusnes

                                                                                                                           

 

 

Styre og utval 2004                                            Toppen

 

HOVUDSTYRET:

  Høvding    Olav Samland   (ny)
  Nestleiar    Ståle Tungesvik    
  Kasserar   Tove Samland    
  Skrivar   Harry Hustoft   (ny)
  Styremedlem   Grete N. Håland   (ny)
  1. Varamedlem   Solveig S. Hustoft   (ny)
  2. Varamedlem   Harald Lindevik     (attval)


 

Friidrett:

Grete N. Håland
Arvid Dale                            (ny)
Olav Samland

Ski:

Terje Håland
Sigmund Høyland
Leif Arne Løvereide

Sykkel:

Oliv Enge
Knut Leknes
Dagfinn Garnes-Johnsen     (ny)
Torbjørn Jakobsen
Harald Måge

Fjellgruppa:

Leif Arne Løvereide
Per Henning Sævareid         (ny)
Jon Magnar Jensen

 

 

Etne Idrettsråd: *

Olav Samland
Harry Hustoft
Ståle Tungesvik

Postvegnemnda: *

Olav Samland
Olbjørg Rame

Revisorar:  *

Gunnar Løhaugen
Reinert Frette

Valnemnd: *

Terje Håland
Gisle Sellevold
Harald Måge                          (ny)

 *  =  På valg kvart år

Klypeposten:

Gisle Sellevold
Mona Norheim
Sigrid L. Løvereide