Bli medlem i IF Klypetussen

Betal medlemskapet til konto 3543.27.19365

Følgende kategorier medlemskap har IF Klypetussen:

  • Medlemsskap: kr 100,-
  • Aktive sykkel & løp: kr 200,-
  • Treningsavgift Sævareid: kr 300,-
  • Familie: kr 400,-

For at IF Klypetussen skal få stønad frå Norges Idrettsforbund treng vi litt innformasjon frå deg.

På innbetalinga skrives namn, fødselsår, e-post og/ eller adresse på samtlege innbetalinga gjeld for!

Medlemskap i IF Klypetussen
Bli medlem i IF Klypetussen