Dopinglisten 2019


Gjeldende fra 1. januar 2019.

Les også: De viktigste endringene på dopinglisten 2019
Les også: Overvåkingslisten for 2019

I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som særskilte stoffer unntatt stoffer i dopingklassene S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, og de forbudte metodene i M1, M2 og M3.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell klasse under.

Nærmere opplysninger om søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten finnes her, eller under aktuell klasse.

Mer info om dopinglisten og siste versjon finner du her.