Farande Fant 2020: Løhaugen

Løhaugen

Farande Fant i 2020 for IF Klypetussen er Løhaugen . Toppen befinner seg til høyre for T merka sti like etter en har passert Verdalen på veg fra Tjelmeland til Blomstølen.

Ein kan greit ta denne nuten på same tur som Skredkollen og Ljusneshovda. Mellom Løhaugen og Skredkollen går ein enkelt via to forskjellige ruter.

Den første er å følge T-stien videre inn i Skreddalen som ligger aust for Løhaugen. Fra Skreddalen går ein rett opp skråninga i rettning vest/nord-vest og treffer da rett på Skredkollen.

Alternativ to er å gå tilbake til hyttene i Verdalen og følge sti opp lia langs austsida av bekken som renner mellom hyttene. På høyden bak hyttene kjem ein til Smørgrøvene og går derfra til toppen i halvsirkel opp åsen på nordaustsida av Smørgrøvene.