Farande fant 2021: Åborenuten (1074 moh)

Åborenuten (1074moh)

Farande Fant i 2021 for IF Klypetussen er en gammal kjenning frå 1997, Åborenuten. Toppen befinner seg i et flott fjellområde på grensa mellom Etne og Sauda. Med en høgde tett oppunder 11oo meter gir den flott utsikt, å bare en kort tur austover finner en Bordheia på 1125 som gir flott utsikt ned mot Sauda.

Frå Etnesida er toppen enklast nådd frå Håheim ved Stordalsvatnet. Ta austover frå Etne sentrum, ca 6 km. Sving av E134 og over brua ved den gamle skulen på Grønstad. Følg vegen til endes, det er bomveg så hugs å betale avgifta.

Start turen med å følge den nye fjellvegen til Hedlestølen. Herifrå følger en godt synleg sti over brua ved osen på Mjåvatnet og videre langs skråninga i sør-austleg retning. Når en kjem inn til Sandsstølane, et par gamle murar er det 2 moglege val, enten opp dalen langs bekken eller opp skråninga på yttersida av Mulahaugen. Frå toppen av Mulahaugen videre på sti til vatna i Åboren.

Frå Åboren har en igjen 2 moglege ruter, disse kan gjerast som en rundtur.

Den første går over bekken mellom vatna og opp Åborekleivane, ryggen som ligger beint fram når ein kryssar mellom vatna. Grei sti og god varding opp heile ryggen til ein kjem opp på høgda sør for Åborenuten og får flott utsikt ned mot Bakkavatnet. Herifrå kan ein gå beint opp til toppen.

Alternativ 2 er å ta til venstre når ein kjem til Åborevatnet og gå opp til osen på Krokavatnet, krysse bekken og følge stien vestover langs vatnet før ein knekker sørover og opp Kjerringedalen. Når ein nærmar seg baksida av Åborenuten, sør-aust sida tar ein opp skråninga beint på toppen.

Frå Sauda er Åborenuten lett å nå enten frå lysløypa i Saudasjøen (Lyngmyr) på veg/sti til Saudastølen og så videre til topps. Alternativt kan en gå frå enten Risvoll eller Hovland i Sauda og via Hovlandsnuten før en går mot Åborenuten.

Om ein startar frå Etne kan en greitt legge ruta om Nordfjellet. Enklast er det å gå Nordfjellet på returen, gå då over Krokavassnuten som ligger rett nord for Åborenuten. På ryggen mellom Krokavatnet og Gardlagsvatne finner en varda sti som kan følges til en når markørane som ble brukt under linjebygginga. Disse går over platået mellom Krokavatnet og Mørkavatnet. Når disse tar slutt fortsette en mot nordenden av Mjåvatnet kor det er sti ned til Håheimsstølen. Frå Håheimsstølen er det rett opp i Nordfjellet og så normalruta tilbake til Håheim.