Senior-Trimmen

«Senior-trimmen» på Sævareid er i gong att.
Kl 19.00 til 20.00 kvar onsdag. Sykling, staking, roing, vekter, løping.
Med andre ord ein trener det ein har trong for/lyst til.

Medlemsskap IF Klypetussen kr 100,- pluss treningsavgift
kr 300,- til konto: 3543.2719.365 (pr kalenderår).

100 % auke i antal personar!

Helsing «auken».

Senior Trimmne på Sævareid