Styremøte i hovudstyret 31.oktober

Styremøte i hovudstyret
Nytt kjempeflott styremøte i hovudstyret!
Mellom sakene me tok opp:
Terminliste-framlegg

Senior-trening 19.00 – 21.00 på Sævareid
Trening tysdagar kl 10.30 Etne Stadion

Økonomi
m.a. nytt målsegl med sponsorar

Riva og restaurera det eldgamle møterommet nede

Planar for mogeleg framtidig bruk

Klypeposten

Storskjerm med sport, tipping og pizza og kaffi t.d.

Oppdatering medlemsregister

Utsending av giroar etter årsmøte tidleg i februar